บูชาพระประจำวันเกิด พร้อมบทสวด เสริมดวง รับทรัพย์กับ pgslot

บูชาพระประจำวันเกิด รับทรัพย์กับpgslot

          การบูชาพระประจำวันเกิดเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและเป็นทางการในหลายๆ วัฒนธรรมทั่วโลก การที่เรามาศึกษาและปฏิบัติศาสนาของเราโดยบูชาพระประจำวันเกิดจะมีประโยชน์ต่อการเสริมดวงของเราและสร้างโอกาสในการรับทรัพย์เพิ่มเติม ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของการบูชาพระประจำวันเกิดพร้อมกับบทสวด และวิธีการใช้พลังงานเหล่านี้ร่วมกับเกมสล็อตออนไลน์จาก pgslot เว็บตรง เพื่อเสริมความโชคดีและรับโอกาสในการชนะรางวัลมากมาย

ความสำคัญของการบูชาพระประจำวันเกิด การบูชาพระประจำวันเกิดเป็นการเชื่อมโยงกับพลังงานต่อไปของตนเอง  ความเชื่อที่ว่าการบูชาจะช่วยในการเสริมความโชคดี สร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จ และช่วยให้เรามีสมดุลและความสุขในชีวิตประจำวัน

วันอาทิตย์ : ปางพระพุทธรูป

ปางนี้จึงเป็นพระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ น่าจะสืบเนื่องมาจากการที่พระพุทธเจ้ายืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเป็นทิศเดียวกับดวงอาทิตย์ในภูมิทักษา

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ

ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง

ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ

ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม,

เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา,

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

(สวดวันละ 6 จบ)
 

วันจันทร์ : ปางห้ามญาติ

ปางนี้เป็นปางประจำวันจันทร์ อาจสืบเนื่องมาจากดวงจันทร์เป็นดาวประจำธาตุน้ำ และหมายถึงพี่น้องปางนี้จึงเป็นเหมือนการช่วยไม่ให้เรื่องไม่ดีเข้าม

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป

สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง

อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป

สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง

อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป

สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง

อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
(สวดวันละ 15 จบ)

 

วันอังคาร : พระพุทธรูปปางไสยาสน์

ปางนี้เป็นปางประจำวันอังคาร น่าจะสืบเนื่องมาจากดาวอังคารถือเป็นดาวมรณะ และพระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันอังคารอีกด้วย จึงเป็นที่ระลึกถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติ อยู่อย่างสงบสุข

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน

ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา

สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา

คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

(สวดวันละ 8 จบ)

 

วันพุธกลางวัน : ปางอุ้มบาตร

ปางนี้เป็นปางประจำวันพุธ สืบเนื่องมาจากดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเดินทางและอาหารต่างๆจึงทำให้เมื่อบูชาปางนี้จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต

 บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ

วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ

สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ

ปะริตตันตัมภะณามะเห

(สวดวันละ 17 จบ)

 

วันพฤหัสบดี : ปางสมาธิ

ปางนี้เป็นปางประจำวันพฤหัสบดี สืบเนื่องมาจากดาวพฤหัสเป็นดาวที่มีความหมายถึงความสำเร็จและสื่อถึงสติปัญญา ซึ่งเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้และทรงสั่งสอนพุทธบริษัทและเหล่าเวไนยสัตว์ทำให้สอดคล้องกับดาวพฤหัสบดีนั่นเอง

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)

อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ

กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา

ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา

จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง

มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา

ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

(สวดวันละ 19 จบ)

 

วันศุกร์ : ปางรำพึง

ปางนี้เป็นปางประจำวันศุกร์ น่าจะสืบเนื่องมาจากดาวศุกร์เป็นตัวแทนเกี่ยวกับโลกีย์ ที่จะต้องใช้ความรู้สึก อารมณ์และความนึกคิด ซึ่งเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าที่นึกถึงเรื่องธรรมะ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์

อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต

อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ

ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ

มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห

(สวดวันละ 21 จบ)

วันเสาร์ : ปางนาคปรก

ปางนี้เป็นปางประจำวันเสาร์ น่าจะสืบเนื่องมาจากวันเสาร์เป็นวันแข็งและดาวเสาร์ก็เป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่ คนที่เกิดวันเสาร์จึงมีลักษณะดวงที่อาภัพ จึงให้ปางนาคปรกเป็นปางประจำวันเพื่อที่จะให้พญานาคคุ้มครองปกป้องคนวันเสาร์ให้พ้นภัยอันตราย

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต,

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา

โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต

โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

(สวดวันละ 10 จบ)

 

การเสริมดวงกับ pgslot เว็บตรง

การเสริมดวงกับ pgslot เว็บตรง 

        ทางเข้าเล่น pgslot ผ่านเว็บสบาย99  ที่เป็นแพลตฟอร์มเกมสล็อตออนไลน์ที่น่าสนใจและมีความนิยมมากในวงกว้าง การนำพลังของการบูชาพระประจำวันเกิดและบทสวดมาใช้ร่วมกับการเล่นเกมสล็อตจาก pgslot เว็บตรง อาจช่วยเสริมความโชคดีของคุณในการชนะรางวัล การเสี่ยงดวงในการเล่นเกมสล็อตอาจมีส่วนในการปรับเปลี่ยนความโชคของคุณ และการมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้

          การเสริมดวงในการเล่นเกมสล็อตออนไลน์กับ pgslotบนเว็บสบาย999  เป็นเรื่องที่ผู้เล่นสนใจและต้องการให้ความสำคัญ เนื่องจากเกมสล็อตเป็นเกมที่มีส่วนของความโชคด้วย แต่การที่เราเสริมดวงและใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการชนะรางวัลได้ ดังนี้คือบางแนวทางในการเสริมดวงเมื่อเล่นเกมสล็อตกับ pgslot

  1. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บ

การเลือกเล่นกับเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการรับรองเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้คุณมั่นใจในความเป็นธรรมและความปลอดภัยของเกมและการฝากถอนเงิน ซึ่งแน่นอนว่า ทางเข้าเล่น pgslot  ผ่านเว็บสบาย999 มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือแน่นอน เนื่องจากเป็นpgslot เว็บตรง 

  1. เลือกเกมที่เหมาะสม

 ใน pgslot มีเกมสล็อตหลากหลายรูปแบบ คุณควรเลือกเล่นเกมที่เหมาะสมกับงบประมาณและสไตล์การเล่นของคุณ เพราะบางเกมอาจมีโอกาสชนะที่แตกต่างกัน

  1. จัดการเงิน

 การกำหนดวงเงินที่จะใช้เล่นและการจัดการเงินในการเดิมพันเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียเงินเกินกว่าที่คุณสามารถรับได้

  1. ใช้โบนัสและโปรโมชั่น

การเล่นpgslot กับทางเว็บสบาย999 คุณจะได้รับpgslot โปรโมชั่นและpgslot เครดิตฟรี  ให้กับผู้ที่สมัครpgslot ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้เล่นหน้าใหม่เท่านั้น สำหรับผุ้เล่นหน้าเก่าก็มีการให้โบนัสและโปรโมชั่นต่างๆ มากมาย ผู้เล่นสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาส จากการรับpgslot เครดิตฟรี เพิ่มเติมเมื่อฝากเงิน

  1. ทดลองเล่นก่อนเดิมพันจริง

pgslotทดลองเล่น โดยใช้pgslot เครดิตฟรีและpgslotโปรโมชั่น ที่ได้รับ ในการทดลองเล่นก่อนใช้เงินจริงเพื่อเข้าใจกฎเกมและทดสอบกลยุทธ์ที่อาจเสี่ยงดวงของคุณ

สบาย999  pgslot เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

          หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้สบาย999pgslot น่าสนใจกว่าเว็บอื่นๆ คือความเป็นเว็บตรง ที่ไม่ผ่านเอเย่นต์ นั่นหมายความว่าเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่มีขั้นตอนซับซ้อนในการสมัครpgslot  ไม่ต้องผ่านพนักงานเอเย่นต์เพื่อทำรายการใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งยังไม่มีความเสี่ยงในการเสียช่องทางในกระบวนการสมัคร คุณสามารถกระทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งยังเสียค่าคอมมิชชั่นเพียงเท่าที่เกิดจริง ซึ่งจะทำให้คุณได้รับผลกำไรที่สูงขึ้นเมื่อชนะในเกมส์สล็อตต่าง ๆ

สบาย999 ยังมอบความหลากหลายในเกมสล็อตที่คุณสามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นเกมสล็อตคลาสสิกที่มีผลตอบแทนสูง หรือเกมส์ที่มาพร้อมกับกราฟิกที่สวยงามและเอฟเฟกต์เสียงที่น่าตื่นเต้น ทุกเกมส์ที่มีในระบบpgslot นั้นมีความเข้ากับผู้เล่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเลือก คุณสามารถสนุกไปกับเกมสล็อตตามสไตล์ของคุณได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

          นอกจากนี้ทางเข้าเล่น pgslot ผ่านทางเว็บสบาย999 ยังมีระบบการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม พร้อมทีมงานที่พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานหรือรายละเอียดต่างๆ ในเกมสล็อต ทางทีมงานก็จะคอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

เครดิตฟรี
เครดิตฟรี ล่าสุด
เกมสล็อตเครดิตฟรี
เกมสล็อตเครดิตฟรี
เครดิตฟรีล่าสุด

สรุป

          การบูชาพระประจำวันเกิดเป็นประเพณีที่มีความสำคัญในหลายวัฒนธรรมทั่วโลก เป็นการเชื่อมโยงกับพลังงานและความเชื่อตามวันเกิดของบุคคล การบูชานั้นมีจุดประสงค์ในการเสริมความโชคดีและสร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต รวมถึงช่วยให้ผู้บูชามีความสงบและมั่นใจในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคของชีวิต

ในการเสริมดวงก่อนเล่นpgslot จะเป็นการนำความเชื่อและบทสวดมาใช้ร่วมกับการเล่นเกมสล็อตออนไลน์จากpgslot เว็บตรง เพื่อสร้างความโชคดีและเพิ่มโอกาสในการรับรางวัล การเล่นเกมสล็อตเป็นเรื่องของความโชคและการสุ่ม การเสริมดวงที่นี่อาจเป็นเพียงการทดลองและการสร้างความสนุกเพิ่มเติมในการเล่นเกม

          และสำหรับนักเสี่ยงโชคที่กำลังมองหาเว็บสล็อตออนไลน์ที่มีความเป็นเว็บตรงและไม่ผ่านเอเย่นต์ สบาย999 เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและควรพิจารณาอย่างเต็มที่ ด้วยความหลากหลายในเกมสล็อตที่น่าสนใจ ระบบการบริการที่ดีเยี่ยม และความสะดวกสบายในกระบวนการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถสนุกไปกับเกมpgslot ได้อย่างเต็มที่ที่สบาย999 กำลังมอบให้